Biotak Atık Takip Yönetim Sistemi


Atık yağların toplanması konusunda, devlet firmalara destek vermekte ve bunun kontrollerini belediyelere bırakmaktadır. Toplanan atık yağların hangi üreticiden, hangi UATF formları ile toplandığının takibini yapan yazılımımız aynı zamanda veri analizi sağlayarak kimlerden ne kadar yağların toplandığını da grafiksel veya rapor şeklinde firmalara sunmaktadır. Böylece belediyelere ve üreticilere verilen kullanıcı tanımları sayesinde herkes yetkisi dahilindeki bilgilere hızlıca ulaşabilmektedir.  

Firma yöneticileri, saha personelleri, müşteri temsilcileri, kurum temsilcileri ve belediye görevlileri için ayrı ayrı yapılandırılabilen rol yetki alt yapısı sayesinde tüm kullanıcılar sadece yetkilendirildikleri kayıtlara erişim sağlayarak bu kayıtlar üzerinden istedikleri istatistiklere ulaşabilmektedirler. 

Sözleşme bilgilerinin kayıt altına alınması sayesinde sözleşme tarihi bitmek üzere olan, bitmiş olan firmaların takipleri kolaylıkla yapılabilmektedir.

Dinamik raporlama alt yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan raporlar sisteme hızlı bir şekilde tanımlanabilmektedir.